",""); dojo.byId('error_desc').innerHTML = tmp; }else{ dlg_reference.hide(); } return response; }, error: function(response, ioArgs){ return response; } }); dojo.byId('error_desc').innerHTML = ''; dojo.io.iframe.send({ url:'join.php?mod=update_microblog_source', handleAs: "html", load: function(response, ioArgs){ console.log(response.body.outerHTML); return response; }, error: function(response, ioArgs){ return response; } }); } function gen_dlg(){ if(dlg_reference!=undefined){ dlg_reference.show(); return; } var dlg = new dijit.Dialog({ title: '给教练评分', style: 'width: 300px' }); dlg_reference = dlg; var avatarDivEl = dojo.doc.createElement('div'); var avatarImgEl = dojo.doc.createElement('img'); var uid = dojo.attr('hidden_uid','value'); dojo.attr(avatarImgEl,'src','uc_server/avatar.php?uid='+uid+'&size=small'); var realnameDivEl = dojo.doc.createElement('div'); realnameDivEl.innerHTML = dojo.attr('hidden_realname','value'); avatarDivEl.appendChild(avatarImgEl); avatarDivEl.appendChild(realnameDivEl); var divEl = dojo.doc.createElement('div'); divEl.appendChild(avatarDivEl); var imgEl2 = dojo.doc.createElement('img'); dojo.attr(imgEl2,'src','star1.gif'); divEl.appendChild(imgEl2); var imgEl3 = dojo.doc.createElement('img'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); divEl.appendChild(imgEl3); var imgEl4 = dojo.doc.createElement('img'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); divEl.appendChild(imgEl4); var imgEl5 = dojo.doc.createElement('img'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); divEl.appendChild(imgEl5); var imgEl6 = dojo.doc.createElement('img'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); divEl.appendChild(imgEl6); var commentDesc = dojo.doc.createElement('div'); commentDesc.innerHTML = '给'+dojo.attr('hidden_realname','value')+'的评价'; divEl.appendChild(commentDesc); var textareaEl = dojo.doc.createElement('textarea'); dojo.attr(textareaEl,'value','对#'+dojo.attr('hidden_realname','value')+'#的评价是:'); dojo.attr(textareaEl,'id','microblog_content'); divEl.appendChild(textareaEl); var errorDescDivEl = dojo.doc.createElement('div'); dojo.attr(errorDescDivEl,'id','error_desc'); divEl.appendChild(errorDescDivEl); var inputEl = dojo.doc.createElement('input'); dojo.attr(inputEl,'type','button'); dojo.attr(inputEl,'value','发布'); dojo.connect(inputEl,'onclick','null',send_data); var releasingDivEl = dojo.doc.createElement('div'); releasingDivEl.appendChild(inputEl); divEl.appendChild(releasingDivEl); if(score==1){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==2){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==3){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==4){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==5){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star2.gif'); } dojo.connect(imgEl2,'onmouseover','null',function(){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); }); dojo.connect(imgEl3,'onmouseover','null',function(){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); }); dojo.connect(imgEl4,'onmouseover','null',function(){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); }); dojo.connect(imgEl5,'onmouseover','null',function(){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); }); dojo.connect(imgEl6,'onmouseover','null',function(){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star2.gif'); }); dojo.connect(imgEl2,'onmouseout','null',function(){ if(score==0){ dojo.attr(imgEl2,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==1){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==2){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==3){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==4){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==5){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star2.gif'); } }); dojo.connect(imgEl3,'onmouseout','null',function(){ if(score==0){ dojo.attr(imgEl2,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==1){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==2){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==3){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==4){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==5){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star2.gif'); } }); dojo.connect(imgEl4,'onmouseout','null',function(){ if(score==0){ dojo.attr(imgEl2,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==1){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==2){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==3){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==4){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==5){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star2.gif'); } }); dojo.connect(imgEl5,'onmouseout','null',function(){ if(score==0){ dojo.attr(imgEl2,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==1){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==2){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==3){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==4){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==5){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star2.gif'); } }); dojo.connect(imgEl6,'onmouseout','null',function(){ if(score==0){ dojo.attr(imgEl2,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==1){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==2){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==3){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star1.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==4){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star1.gif'); } if(score==5){ dojo.attr(imgEl2,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl3,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl4,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl5,'src','star2.gif'); dojo.attr(imgEl6,'src','star2.gif'); } }); dojo.connect(imgEl2,'onclick','null',function(){ score = 1; }); dojo.connect(imgEl3,'onclick','null',function(){ score = 2; }); dojo.connect(imgEl4,'onclick','null',function(){ score = 3; }); dojo.connect(imgEl5,'onclick','null',function(){ score = 4; }); dojo.connect(imgEl6,'onclick','null',function(){ score = 5; }); dlg.set('content',divEl); dlg.show(); } function tmp(str,len_per_line){ var start = 0; var tmp = ''; while(1){ tmp = tmp + str.substr(start,len_per_line) + '
'; if( str.substr(start,len_per_line).length < len_per_line ){ break; } start = start + len_per_line; } return tmp; } dojo.addOnLoad(function(){ dojo.connect(dojo.byId("rating_button"), "onclick", function(){ //gen_dlg(); }); var str = dojo.byId('personal_desc_of_practitioner').innerHTML; var len_per_line = 11; dojo.byId('personal_desc_of_practitioner').innerHTML = tmp(str,len_per_line); str = dojo.byId('company_address_of_practitioner').innerHTML; dojo.byId('company_address_of_practitioner').innerHTML = tmp(str,len_per_line); str = dojo.byId('duty_of_practitioner').innerHTML; dojo.byId('duty_of_practitioner').innerHTML = tmp(str,len_per_line); str = dojo.byId('company_name_of_practitioner').innerHTML; dojo.byId('company_name_of_practitioner').innerHTML = tmp(str,len_per_line); });

bt亚洲无码下载

登录 注册
粉丝:4587 关注:139
 • 公司名称:
 • 大正传媒
 • 职务:
 • 编辑
 • 公司地址:
 • 北京市海淀区西直门北...
 • 个人简介:
 • 北京大正承平文化传播有限公司系“大正传媒”品牌持有者和国内专业的高尔夫整合营销服务机构。...
北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1523
北京大正承平文化传播有限公司系“大正传媒”品牌持有者和国内专业的高尔夫整合营销服务机构。公司专注服务于集团企业客户,为企业提供高尔夫产品定制、赛事活动、俱乐部服务和品牌营销策划;同时公司整合众多行业和媒体优势资源,结合自身的高端数据库资源,为企业提供个性化、差异化的精准营销、联动营销、赛事推广和媒体传播服务。
Ta的博客
Ta的相册 更多
 • 各国国脸

  各国国脸

 • 另类高尔夫

  另类高尔夫

 • 我的相册

  我的相册

 • 测试相册

  测试相册

Ta的视频 更多

还没有视频

品味高球人生,分享高球乐趣,您有什么球坛乐事,与大家分享一下吧!
 
 • Ta 的微博
 • 微博广场
 • Ta 的动态
 • 博客
 • 图片
 • 视频